BIP Akademia Kopernikańska

Wizja Akademii Kopernikańskiej /AK/

Akademia Kopernikańska ma ambicję stać się światowej sławy centrum nauki, które będzie kontynuować dzieło Mikołaja Kopernika i inspirować aktualne i przyszłe pokolenia do odkrywania i kształtowania Polski i świata poprzez naukę. Promocja polskiej nauki na arenie międzynarodowej.                                                                   

Misja Akademii Kopernikańskiej /AK/                                                                          

Kultywowanie dziedzictwa Mikołaja Kopernika poprzez zaangażowanie wiodących naukowców polski i świata w badania i debaty naukowe wokół 5 dyscyplin kopernikańskich w celu utwierdzenia Akademii jako platformy międzynarodowej o światowej sławie.

Dane ogólne

Akademia Kopernikańska

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

NIP: 7911132393

REGON: 524649120

Autor: Mikołaj Palade
Data publikacji:2023-07-05